Reference

V 20-ih letih in več kot 7500 postavitvah novih sistemov smo pridobili veliko delovnih izkušenj in mojsterskih znanj.
Veseli smo dejstva, da se mnogi naši naročniki vedno znova obračajo na nas, tako za nove postavitve, kot za redno in izredno vzdrževanje sistemov, katerega temelj je zaupanje.

Med večjimi našimi strankami so tudi: