Centralni nadzorni sistemi

Centralni nadzorni sistemi (CNS) omogočajo lažje upravljanje in nadzor naših naprav z uporabo različnih vrst upravljavskih in nadzornih sistemov. Upravljanje naprav lahko integriramo v SCADO, v glavni nadzorni sistem zgradbe ali pa upravljamo preko interneta in storitve v oblaku.

CNS je osnova za optimizacijo in varčnejše delovanje ogrevalnih, prezračevalnih in hladilnih sistemov. Poleg integracije v upravljalske sisteme celotne zgradbe, SCAD, pametnega doma, pametne stavbe CNS omogoča stalen nadzor in upravljanje delovanja. Tako se vzpostavi tudi sistem obvladovanja tveganj in zahtev zagotavljanja visoke razpoložljivosti. Avtomatski sistem s prijavo napake dviguje kakovost rednega in interventnega vzdrževanja in omogoča najkrajše odzivne čase v kolikor so avtomatska sporočila naslovljena tudi direktno na vzdrževalno službo ali podjetje.

Proizvajalci hladilnih, ogrevalnih, prezračevalnih sistemov uporabljajo različne komunikacijske protokole. V tehnološko velikih ali po opremi raznolikih okoljih je združevanje na centralno komunikacijsko omrežje tehnično zahteven proces. Vabimo vas, da se zato za svetovanje in izvedbo obrnete na kvalificirane in izkušene.